holemarina.no © 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høle Marinas historie 

 

 

Høle Marina AS ble etablert i 2002. Selskapets daglige leder er Bjørg Aasen, og styreformann er Odd Aasen.

 

Båthavnen ble ferdig utbygd i 2009.

 

I dag er det plass til mellom 70 og 80 båter, avhengig av båtenes størrelse max 35 fot.

 

 

Utbyggingen av marinaen har gjort det mulig å gi en god service til båteiere i Sør-Rogaland som ønsker en trygg og sikker havn med lett tilgjengelighet.

 

Flere av leietakerne har hytte på Ådnøy eller på Høle. Andre er fastboende både på Høle og ellers i Sandnes kommune og omegnskommunene.

 

 

 

 

båtplasser

opplag

hele året